קבוצת ורד, חברה לאחזקת מבנים

veredalon@gmail.com 

052-

FAX 076-5450012